• Telefon : 0 262 643 26 66 - 0 262 643 26 67
  • Email : info@altunelpres.com
  • Fax: 0 262 643 26 68
Image

Faaliyete Giren Yeni Makinalar

8 mm' kadar doğrultup sürebilen kompakt sürücümüz devreye girmiştir. 

 2,5 Ton Rulo kapasiteli açıcımız faaliyete başlamıştır.